Hakkımızda

Özel Palmiye İlk ve Ortaokulu T.C Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15.08.2014 tarihinde verdiği Kurum Açma izniyle birlikte Uluslararası okul statüsünden Türkçede eğitim veren ve Talim Terbiye Kurulu Onaylı İlk – Ortaokul müfredatını uygulayan okula dönüştürülmüştür. 

2017 – 2018 Eğitim – Öğretim yılında Cambridge Uluslararası Müfredatının İngilizce, Fen Bilimleri, Matematik ve Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinin İngilizce olarak öğretilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’mızdan gerekli izin ve onaylar alınmıştır. Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri dışındaki dersler de öğretmenin dil yeterliliği olması halinde İngilizce olarak verilebilmektedir.

İlkokul ve Ortaokulu’muz aynı binada hizmet vermektedir.  İlkokul ve Ortaokul ’da her şube için birer derslik bulunmaktadır. Anasınıfımız Ortaokul bölümüne bağlı olarak hizmet vermektedir.

Okulumuzda hali hazırda farklı uluslardan öğrenciler bulunmaktadır. Çok uluslu ve çok dilli bir ortamda eğitim alan öğrencilerimiz farklı dil ve kültürler hakkında doğal olarak farkındalık kazanıp saygı, yardımlaşma, işbirliği, hoşgörü gibi temel ve evrensel değerlerler çerçevesinde eğitim almaktadırlar.  Ekim 2017 itibari ile İlk ve Ortaokul sınıflarımızda 15 farklı ülkeden öğrenci Türk Öğrencilerimiz ile birlikte eğitim almaktadır.

Okulumuzda günde sekiz ders gören öğrencilerimize etkinlik bazlı ve öğrenci merkezli eğitim-öğretim verilirken öğrencilerimizin sorgulama, araştırma, uygulama, değerlendirme yollarını takip ederek öğrendiklerini kalıcı kılmak ana hedeflerimizin başında gelmektedir.  Öğrenme hayat boyu bir süreç olduğundan ezberci anlayıştan uzak öğrendiğinden anlam çıkaran ve yorumlayabilen özgüvenleri yüksek öğrenciler yetiştirmek en büyük gayemizdir.

Yabancı dil eğitimine çok değer ve önem veren okulumuzda İngilizcenin yanı sıra etüt derslerinde haftada iki saat Fransızca, Almanca ve Rusça derslerine de yer verilmektedir. Ortaokul’da İngilizcede seviye farkı olan öğrencilerimiz öğrenim ihtiyaçlarına göre sınıflandırılıp eğitilmelerine devam edilmektedir.

Her öğrencinin çok özel ve önemli bir birey olduğu bilinciyle öğrencilerimizin öğrenmelerini en üst düzeye çıkarmayı mutlu, özgüvenleri yüksek, çağın gereksinimlerine uyum sağlayabilen yabancı dile çok iyi bir düzeyde vakıf olan dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedef edinerek eğitim ve öğretimimizi devam ettirmekteyiz.

 

Saygılarımla,

Rabia Nilda Çorapcı

Özel Palmiye İlkokul – Ortaokul Müdürü

nilda@icca-school.com