Sıkça Sorulan Sorular

 

Okulunuza Öğrenci Kaydı Nasıl Yapılmaktadır?

T.C Uyruklu öğrenciler ilkokul 1 ve 8. sınıflara E-okul sistemi üzerinden nakil işlemi gerçekleştirilerek alınmaktadır. Anasınıfı öğrencileri için de yeni kayıt yada E-okul sistemi üzerinden nakil alınmaktadır.


 

Okula Kayıt Yaptırırken Ne Gibi Belgelere İhtiyaç Duyulmaktadır?

  • Her Eğitim Öğretimin başında doldurulması gereken kayıt formu,
  • Öğrenciye ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 4 adet vesikalık fotoğraf,
  • Okulun düzenleyeceği sportif etkinlik, ilçe içerisinde yapılacak geziler için gerekli evrakların doldurulup imzalanması,
  • Ortaokul öğrencileri için Seçmeli Ders Dilekçesinin veli tarafından doldurulup imzalanması,
  • İkinci dil olarak öğrencinin okuması istenilen yabancı dil seçimi ile ilgili dilekçe.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin okulunuza kaydı nasıl yapılmaktadır?

  • Yabancı Uyruklu öğrencilerin okulumuza resmi olarak kayıt olabilmeleri için güncel oturum izinlerinin olması şarttır. Oturum izni olmayan öğrencilerin resmi kayıtları yapılana kadar başvuru tarihinden itibaren 2 ay müddetle misafir öğrenci olarak okulumuza devam etmesi mümkün olmaktadır.
  • Öğrenci için oturum izni temin edildikten sonra 2. ve daha üst sınıflara başlayacak öğrenciler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denklik şubesine başvurularak denklik belgesi alınması şarttır. Getirilen denklik belgesine göre öğrencinin kayıt edilebileceği sınıf belirlenmektedir.

Denklik İşlemleri İçin Ne Gerekmektedir?

Denklik işlemleri için öğrencinin en son devam ettiği okuldan aldığı karne, pasaport, oturum izni fotokopisi gerekmektedir. Başvuru anında denklik biriminden verilen formun doldurulması da gereklidir.


Misafir Öğrenciler İçin Nasıl Bir Yol Takip Edilmektedir?

Misafir öğrencinin okula devam ettiği sürece resmi öğrenci olmamasından dolayı ailesinden öğrencinin okulda ve serviste gelip giderken geçirdiği zaman süresince tüm maddi ve manevi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan eden bir dilekçe alınmaktadır.